opće informacije

Automatska vrata d.o.o.

10 000 Zagreb, Hrvatska

Anastasa Popovića 10

Tel: +385 (01) 2305 080

Fax: +385 (01) 2312 874

Mob: +385 (91) 2305 066

E-mail: automatska.vrata@zg.t-com.hr

Dežurni servisni telefon - 091 2305 077